Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев
26/08/2009

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев.

2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от два месеца и представи доклад.

3. Комисията се състои от 12 народни представители на паритетен принцип от всички парламентарни групи, по двама от всяка парламентарна група.

4. Избира председател, двама заместник-председатели и членове, както следва:

Председател:      Стоян Тодоров Мавродиев.

Заместник-

председатели:     Пламен Дулчев Нунев и

                              Николай Янков Пехливанов.

Членове:              Петър Иванов Хлебаров,

                              Иван Николаев Иванов,

                              Димо Георгиев Гяуров,

                              Тодор Димитров Великов,

                              Дарин Величков Матов,

                              Йордан Кирилов Цонев,

                              Алиосман Ибраим Имамов,

                              Румен Стоянов Овчаров,

                              Пламен Василев Орешарски.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 2 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10799