Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
01/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от 4 членове, както следва:

– за парламентарната група на ПП ГЕРБ - двама;

– за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - един;

– за парламентарната група на партия „АТАКА“ - един.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

Четин Хюсеин Казак от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - ръководител на делегацията,

Калина Венелинова Крумова от парламентарната група на партия „АТАКА“ - заместник-ръководител,

Михаил Ненов Николовски от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член,

Юлиана Генчева Колева от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10866