Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
01/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва:

– за парламентарната група на ПП ГЕРБ - 2 основни и 4 заместващи представители;

– за парламентарната група на Коалиция за България - 1 основен и 1 заместващ представител;

– за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - 1 основен представител;

– за парламентарната група на партия „АТАКА“ - 1 основен представител;

– за парламентарната група „Синята коалиция“ - 1 основен и 1 заместващ представител.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

а) основни представители:

Живко Веселинов Тодоров от парламентарната група на ПП ГЕРБ - ръководител на делегацията,

Джема Маринова Грозданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ - заместник-ръководител,

Лъчезар Благовестов Тошев от парламентарната група „Синята коалиция“ - заместник-ръководител,

Янаки Боянов Стоилов от парламентарната група на Коалиция за България - член,

Алиосман Ибраим Имамов от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - член,

Десислав Славов Чуколов от парламентарната група на партия „АТАКА“ - член;

б) заместващи представители:

Александър Руменов Ненков от парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Петър Методиев Петров от парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Станислав Стоянов Иванов от парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Красимир Неделчев Минчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Корнелия Петрова Нинова от парламентарната група на Коалиция за България,

Кирчо Димитров Димитров от парламентарната група „Синята коалиция“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10864