Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея
01/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея в състав от 3 членове, както следва:

– за парламентарната група на ПП ГЕРБ - един;

– за парламентарната група на Коалиция за България - един;

– за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - един.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

Драгомир Велков Стойнев от парламентарната група на Коалиция за България - ръководител на делегацията,

Емил Димитров Караниколов от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член,

Камен Костов Костадинов от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - член.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10865