Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана/Асамблеята на Западноевропейския съюз
01/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана/Асамблеята на Западноевропейския съюз

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз в състав 6 основни и 6 заместващи членове, както следва:

– за парламентарната група на ПП ГЕРБ - 3 основни и 3 заместващи;

– за парламентарната група на Коалиция за България - 1 основен и 1 заместващ;

– за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - 1 основен и 1 заместващ;

– за парламентарната група на партия „АТАКА“ - 1 заместващ;

– за парламентарната група „Синята коалиция“ - 1 основен.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

а) основни членове:

Иван Николаев Иванов от парламентарната група „Синята коалиция“ - ръководител на делегацията,

Делян Александров Добрев от парламентарната група на ПП ГЕРБ - заместник-ръководител,

Атанас Тодоров Мерджанов от парламентарната група на Коалиция за България - заместник-ръководител,

Ремзи Дурмуш Осман от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - заместник-ръководител,

Геновева Иванова Алексиева от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член,

Владислав Евгениев Димитров от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член;

б) заместващи членове:

Светослав Тончев Тончев от парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Иван Дечков Колев от парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Димитър Борисов Главчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Кирил Николаев Добрев от парламентарната група на Коалиция за България,

Борислав Тодоров Стоянов от парламентарната група на партия „АТАКА“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева