Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
01/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в състав от 4 членове, както следва:

– за парламентарната група на ПП ГЕРБ - двама;

– за парламентарната група на Коалиция за България - един;

– за парламентарната група „Ред, законност и справедливост“ - един.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

Цветан Асенов Цветанов от парламентарната група „Ред, законност и справедливост“ - ръководител на делегацията,

Силвия Анастасова Хубенова от парламентарната група на ПП ГЕРБ - заместник-ръководител,

Любомила Станиславова Станиславова от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член,

Меглена Иванова Плугчиева-Александрова от парламентарната група на Коалиция за България - член.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10867