Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
01/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие в състав от 5 членове, както следва:

– за парламентарната група на ПП ГЕРБ - двама;

– за парламентарната група на Коалиция за България - един;

– за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - един;

– за парламентарната група на партия „АТАКА“ - един.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

Волен Николов Сидеров от парламентарната група на партия „АТАКА“ - ръководител на делегацията,

Тодор Атанасов Димитров от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член,

Ирена Любенова Соколова от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член,

Андрей Лазаров Пантев от парламентарната група на Коалиция за България - член,

Йордан Кирилов Цонев от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - член.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10868