Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд "Земеделие"
02/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд „Земеделие“

 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 1 януари 2008 г. – 30 юни 2009 г.

2. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата е 31 януари 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11203