Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
02/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за периода 2005 г. – 2009 г.

2. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата е 31 януари 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11202