Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана/Асамблеята на Западноевропейския съюз
10/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана/Асамблеята на Западноевропейския съюз

Народното събрание на основание чл.86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Неджми Ниязи Али от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за заместващ член на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана/Асамблеята на Западноевропейския съюз.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 16 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11089