Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на Агенция "Пътна инфраструктура"
30/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит на Агенция „Пътна инфраструктура“

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

Възлага на Сметната палата да извърши одит на Агенция „Пътна инфраструктура“, както следва:

1. На финансовото управление на бюджета и имуществото за периода 1 януари 2008 г. – 30 юни 2009 г.

2. На процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода 1 януари 2007 г. – 30 юни 2009 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад по т. 1 и 2 е 31 януари 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11630