Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
21/10/2009

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Борис Крумов Грозданов като член на Комисията по бюджет и финанси.

2. Избира Валентин Алексиев Николов за член на Комисията по бюджет и финанси.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12072