Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
21/10/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

РЕШИ:

Избира Цанка Тодорова Петрова за съдия в Конституционния съд на Република България.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

12095