Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народния представители Иван Алексиев към министъра на околната среда и водите Нона Караджова относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
23/10/2009

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народния представител Иван Алексиев към министъра на околната среда и водите Нона Караджова относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Подкрепя решението на Министерството на околната среда и водите за прекратяване и ограничаване на финансирането на неприоритетни обекти.

2. Възлага на Министерството на околната среда и водите до края на месец март 2010 г. да информира Народното събрание за резултатите от предприетите мерки за преодоляване на изоставането и за подготовката, финансирането и изпълнението на приоритетните екологични инфраструктурни проекти, произтичащи от задълженията на България като член на Европейския съюз.

3. Възлага на Министерството на околната среда и водите да предостави на компетентните органи цялата информация, свързана с взетите погрешни решения, създаващи опасност от наказателни процедури за България.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 30 октомври 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12322