Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.
27/10/2009

 


РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

 Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. с един месец.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12224