Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец
28/10/2009

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец

Като отчита подновените дебати в обществото за отражението на извършената през 2002 г. замяна на част от българския външен дълг и като отбелязва отсъствието на официална оценка за евентуалните ползи или вреди от тази замяна към днешна дата, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Народното събрание

РЕШИ:

Препоръчва на министъра на финансите на Република България да възложи на Агенцията за икономически анализи и прогнози, като привлече и външни за Министерството на финансите експерти - утвърдени специалисти в съответната област:

1. Да изяснят отчетени ли са всички политически, икономически и финансови фактори при подготовката и осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 г. и 2003 г.

2. Да установят дали Министерството на финансите е извършило операциите по замяна в интерес на българския данъкоплатец.

3. Да извършат оценка на ефектите върху бюджетите на Република България от извършената замяна.

4. Да извършат оценка на ефектите върху кредитния рейтинг, респективно цената на финансовия ресурс за българските банки и българския бизнес.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 14 април 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3397