Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение относно осигуряване право на достъп на народните прадставители до направеното искане от Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Сергей Дмитриевич Станишев - народен представител в 41-ото Народно събрание
04/11/2009

 


РЕШЕНИЕ

относно осигуряване право на достъп на народните представители до направеното искане от Борис Велчев – главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Сергей Дмитриевич Станишев – народен представител в 41-ото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 39, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 2 от Закона за защита на класифицираната информация

РЕШИ:

Дава право на достъп на народните представители от 41-ото Народно събрание до направеното искане от Борис Велчев – главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Сергей Дмитриевич Станишев – народен представител в 41-ото Народно събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12440