Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по труда и социалната политика
11/11/2009

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Комисията по труда и социалната политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22, ал. 4 и § 2 от допълнителните разпоредби, при условието на чл. 20, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Емилия Радкова Масларова като председател на Комисията по труда и социалната политика.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 декември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13477