Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
18/11/2009

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерския съвет на Република България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава Йорданка Асенова Фандъкова като министър на образованието, младежта и науката.

2. Избира Сергей Симеонов Игнатов за министър на образованието, младежта и науката.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 19 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

12830