Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
24/11/2009

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Стефани Михнева Михайлова за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 25 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13032