Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 година
01/02/2010

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 април 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3869