Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за изработване на Изборен кодекс
09/02/2010

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за изработване на Изборен кодекс

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за изработване на Изборен кодекс на Република България.

2. Комисията се състои от 15 народни представители, по трима от всяка парламентарна група.

3. Избира председател и членове на комисията, както следва:

Председател: Искра Фидосова Искренова.

Членове: Тодор Атанасов Димитров,

Димитър Николов Лазаров,

Екатерина Иванова Михайлова,

Димо Георгиев Гяуров,

Михаил Рашков Михайлов,

Явор Божилов Нотев,

Огнян Стоичков Янакиев,

Десислав Славов Чуколов,

Янко Александров Янков,

Четин Хюсеин Казак,

Ремзи Дурмуш Осман,

Мая Божидарова Манолова,

Любен Андонов Корнезов,

Димчо Димитров Михалевски.

4. Временната комисия работи по правилата за работа на постоянните комисии, като законопроектите по т. 1 се обсъждат и гласуват по реда на глава седма от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Временната комисия се избира за срок от шест месеца.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1269