Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
30/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни медии

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Избира София Владимирова Владимирова за член на Съвета за електронни медии.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 април 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2984