Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
14/07/2010

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Бойчев Петров като член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.

2. Избира Таня Димитрова Въжарова за член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5968