Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект "Техническа инфраструктура 2010 - 2013"
22/07/2010

 


РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), в размер до 34 373 хил. евро за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 юли 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

6336