Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
27/10/2010

 


РЕШЕНИЕ

за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Иванов Аврамов от парламентарната група на ПП ГЕРБ като член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

2. Избира Костадин Василев Язов от парламентарната група на ПП ГЕРБ за член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8705