Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2010 г. - 30 юни 2010 г.
02/11/2010

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2010 г. – 30 юни 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Приема за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2010 г. – 30 юни 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 март 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2961