Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Сметната палата
10/01/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Сметната палата

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 12 и чл. 13 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

Избира за председател на Сметната палата Валери Георгиев Димитров.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 19 януари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

1009