Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
12/01/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Джема Маринова Грозданова за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 12 януари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

586