Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към министър-председателя на Република България - г-н Бойко Борисов относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
12/01/2011

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Подкрепя усилията на правителството, необходими за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

2. Народното събрание да изработи програма от парламентарни външнополитически действия за осигуряване на подкрепа на присъединяването на страната към Шенгенското пространство.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 14 януари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

875