Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за гласуване на доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов
19/01/2011

 


РЕШЕНИЕ

за гласуване на доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов

Народното събрание на основание чл. 112, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Гласува доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 20 януари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

997