Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
19/01/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, буква „а“ и буква „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа

РЕШИ:

1. Освобождава Живко Веселинов Тодоров от парламентарната група на ПП ГЕРБ като основен представител и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

2. Избира Джема Маринова Грозданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ за ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

3. Избира Красимир Неделчев Минчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ за основен представител и заместник?ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

4. Избира Живко Веселинов Тодоров от парламентарната група на ПП ГЕРБ за заместващ-представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 26 януари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1267