Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в Женева
07/03/2011

 


РЕШЕНИЕ

за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в Женева

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 6, буква „б“ от Устава на Международната организация на труда

РЕШИ:

Взема акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в Женева.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 март 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4034