Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
08/03/2011


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по вът­решна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Деница Стоилова Гаджева за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 март 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3089