Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
10/03/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Николай Димитров Костадинов като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

2. Избира Павел Илиев Димитров за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 март 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3088