Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
03/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решението за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

РЕШИ:

Избира Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в състав от 11 народни представители – по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител, както следва:

Председател:       Юлиана Генчева Колева – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.

Членове:     Красимир Георгиев Ципов – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ;

                Димитър Ангелов Горов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;

                Пенко Атанасов Атанасов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;

                Тунджай Османов Наимов – народен представител от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

                Ердоан Мустафов Ахмедов – народен представител от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

                Петър Иванов Хлебаров – народен представител от Парламентарната група на партия „Атака“;

                Венцислав Асенов Лаков – народен представител от Парламентарната група на партия „Атака“;

                Цветан Костов Костов – народен представител от Парламентарната група на „Синята коалиция“;

                Иван Николаев Иванов – народен представител от Парламентарната група на „Синята коалиция“;

                Корман Якубов Исмаилов – независим народен представител.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 5 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5657