Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Постоянната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 4, чл. 18, ал. 1 и 7, чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Корман Якубов Исмаилов като член на постоянната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

2. Избира Искра Димитрова Михайлова-Копарова за член на постоянната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5864