Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
10/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Корман Якубов Исмаилов като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

2. Избира Неджми Ниязи Али за член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5867