Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
12/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията и чл. 22а и чл. 22г от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

РЕШИ:

1. Избира за членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Филип Христов Златанов, Катя Димитрова Станева и Сабрие Тайфи Сапунджиева.

2. Избира за председател на комисията Филип Христов Златанов.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 12 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

5964