Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
18/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с подадена оставка пред Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Христина Велчева Митрева като управител на Националния осигурителен институт.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

6069