Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
19/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Делян Александров Добрев като народен представител от 29. едномандатен избирателен район – Хасково.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 19 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

6121