Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад на дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2010 г.
10/02/2011

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Годишния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

6123