Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отменяне на Военната доктрина на Република България
15/04/2011

 


РЕШЕНИЕ

за отменяне на Военната доктрина на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Отменя Военната доктрина на Република България, приета с решение на Народното събрание от 8 април 1999 г., изменена и допълнена с решение на Народното събрание от 22 февруари 2002 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 25 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6391