Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор за попълване на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет
20/07/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избор за попълване на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2, 3 и 9 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 2 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Избира за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание:

Кирил Иванов Гогев;

Нестор Драгомиров Несторов.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 20 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

9083