Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2011 г.
27/07/2011

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Лятната ваканция на Народното събрание за 2011 г. е от 1 до 28 август 2011 г. включително.

2. Първото редовно заседание на Народното събрание за следващата пленарна сесия е на 31 август 2011 г., сряда, от 9,00 ч.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

9468