Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
12/07/2011

 


РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер 80 милиона евро при условие за последваща ратификация.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

9470