Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
10/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Димитър Йорданов Атанасов от парламентарната група на ПП ГЕРБ за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

300