Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на Договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видит-Калафат
20/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на Договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин – Калафат

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Подкрепя действията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, предприети за изпълнението на Договора за проектно-строителните работи на мост на река Дунав при Видин – Калафат, Договор № 1 EuropeAid/117503/D/W/BG, с цел приключване на проекта в срока на финансовия меморандум до края на 2012 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 27 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1010