Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия
26/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи.

2. Комисията се състои от 13 народни представители на квотен принцип, от които 6 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, включително председател, 2 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група „Синята коалиция“, 1 от Парламентарната група на партия „АТАКА“ и 1 независим народен представител.

3. Комисията да извърши необходимите действия в срок от един месец.

4. Избира председател и членове, както следва:

Председател:      Красимир Георгиев Ципов.

Членове:             Димитър Николов Лазаров,

                              Пламен Дулчев Нунев,

                              Румен Иванов Иванов,

                              Емил Йорданов Радев,

                              Цветан Емилов Сичанов,

                              Димитър Асенов Колев.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1128