Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание
18/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7 и 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Любомир Тодоров Иванов за секретар на Четиридесет и първото Народно събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1159